Szellemi alkotások joga

  • szerzői jogok megszerzésére, felhasználására vonatkozó megállapodások,
  • szerzői jogsértések esetén a szerzői jogok érvényesítése,
  • film produkciós szerződések
  • alkotói, közreműködői megállapodások
  • Internetes szerzői jogi kérdések
  • védjegyjog, védjegyoltalom
  • önkéntes műnyilvántartásba vétel