Társasági jog

  • társaságok alapítása
  • társasági szerződés módosítása
  • társasági átalakulások, átszervezések
  • szétválások – egyesülések
  • szindikátusi szerződések
  • tagváltozás, átruházás, jogutódlás
  • törvényességi felügyeleti eljárások
  • belső szabályzatok
  • cégek törvényes működésének biztosítása