Versenyjog, közbeszerzés

 • tisztességtelen piaci magatartás,
 • fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,
 • kartelljogi ügyek,
 • jellegbitorlási, jóhírnév sérelmével kapcsolatos ügyek
 • Gazdasági Versenyhivatal előtt indult eljárások
 • GVH eljárásában hozott döntés bírósági felülvizsgálata
 • fogyasztóvédelmi jellegű ügyek
 • közbeszerzési ajánlat összeállítása
 • közbeszerzési iratminták készítése
 • jogorvoslati eljárásban beadványok készítése
 • jogorvoslati tárgyaláson képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság és bíróságok előtt